Καινοτομία

Η σημασία της καινοτομίας

Η καινοτομία σαν αποτέλεσμα ερευνητικής δραστηριότητας και μεταφοράς τεχνογνωσίας οδηγεί στην παραγωγή νέων προϊόντων ή στη βελτίωση άλλων και δίκαια θεωρείται το απαραίτητο υπόβαθρο πάνω στο οποίο οι εθνικές οικονομίες στηρίζουν την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Σειρά από μελέτες βασισμένες σε εμπειρικά δεδομένα συνέδεσαν σε διάφορα επίπεδα ανάλυσης (επιχείρηση, κλάδο, οικονομία) την καινοτομία με την ανάπτυξη.

Ένα άλλο σημαντικό συμπέρασμα πολλών μελετών είναι ότι η καινοτομία σπάνια αποτελεί προϊόν της προσπάθειας μιας μεμονωμένης επιχείρησης. Αντίθετα, τις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα συνεργασίας όπου κάθε εταίρος μαθαίνει τόσο από τον άλλο όσο και από την μεταξύ τους αλληλεπίδραση.

Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στις αρχές της δεκαετίας του 80 εμφανίσθηκε ένα νέο σύστημα τεχνολογικής καινοτομίας όπου διάφορες πόλεις και περιφέρειες προσέφεραν ένα περιβάλλον ιδιαίτερα φιλικό και ευνοϊκό στην ανάπτυξη και διάδοση τεχνολογικών καινοτομιών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η Silicon Valley της Καλιφόρνιας, το Cambridge της Μ. Βρετανίας καθώς και το Tagus Park της Πορτογαλίας όπως και πλήθος άλλων Τεχνολογικών και Επιστημονικών Πάρκων και Τεχνοπόλεων στην Ευρώπη.

Καινοτομία και Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης

Στην πραγματικότητα, οι ιδέες για καινοτομία δημιουργούνται από πολλές πηγές συμπεριλαμβανομένης της έρευνας, των σχέσεων με πελάτες και προμηθευτές, την παρακολούθηση της αγοράς και των ανταγωνιστών, τη συνεργασία με οργανισμούς χρηματοδότησης και μεταφοράς τεχνολογίας. Εκτός από τις ικανότητες ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων, εξίσου σημαντικές είναι και οι δυνατότητες αφομοίωσης καινοτομιών από την επιχείρηση.

Κάτω από αυτό το πρίσμα η καινοτομία είναι ένας τρόπος σκέψης και μια αναγνώριση της ίδιας της επιχείρησης και του περιβάλλοντός της και απαιτεί ικανότητες που απλώνονται σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και στη σχέση της με το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί.

Όλα τα παραπάνω συμπεράσματα δηλώνουν τον πολύ σημαντικό ρόλο και τη  σπουδαιότητα της καινοτομίας και την καθιστούν ένα αναπόσπαστο δομικό στοιχείο μιας ανταγωνιστικής παραγωγικής οικονομίας. Ειδικά για την Ελληνική Βιομηχανία που υστερεί τεχνολογικά, η δημιουργία ενός περιβάλλοντος υποβοήθησης ανάπτυξης και αφομοίωσης καινοτομιών διαγράφεται κάτι παραπάνω από κρίσιμη.

Το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης γνωρίζοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της καινοτομίας, τα ενδογενή προβλήματα και χαρακτηριστικά των Ελληνικών Επιχειρήσεων καθώς και τις τεχνολογικές τους ανάγκες, έχει αναπτύξει μια σειρά από εργαλεία και υπηρεσίες για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις με στόχο την ανάπτυξη της ικανότητάς τους για καινοτομία.
 

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης, ΤΘ 60328, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 498200, Fax: 2310 498280,  Email: park[at]thestep.gr

ΑΡ. ΓΕΜΗ 578604000

 International Association of Science Parks and Areas of Innovation