Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων

ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων απευθύνεται σε επιχειρήσεις και σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να μετατρέψουν σε επιχειρηματική επιτυχία μία καινοτομική ιδέα που αφορά νέα τεχνολογία, νέα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Η Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων διαθέτει χώρους 31, 62 και 93 τ.μ.

Πληροφορίες:

Τηλ: 2310 498200

E-mail: park (at) thestep.gr 


 

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης, ΤΘ 60328, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 498200, Fax: 2310 498280,  Email: park[at]thestep.gr

ΑΡ. ΓΕΜΗ 578604000

 International Association of Science Parks and Areas of Innovation