Συνάντηση Υπουργού Οικονομικών κ. Σταϊκούρα με τα στελέχη της υπό ίδρυση εταιρίας ΕΑΝΕΠ - Thess INTEC ΑΕ

 

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 στα γραφεία του Thess INTEC στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, συνάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Σταϊκούρα με τα στελέχη της υπό ίδρυση Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Thess INTEC (ΕΑΝΕΠ -Thess INTEC AE ).

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στο ενδιαφέρον του Υπουργείου Οικονομικών για τον τρόπο αξιοποίηση της έκτασης των 761 στρ. στην περιοχή της Περαίας που παραχωρήθηκε από το Υπουργείο στις 30/5/2020 στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, η οποία με τη σειρά της θα μεταβιβάσει το δικαίωμα επιφάνειας για 99 έτη στην υπό σύσταση ΕΑΝΕΠ – Thess INTEC AE.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Συντονιστής του Thess INTEC κ. Ν. Ευθυμιάδης, παρουσίασε τις φάσεις ανάπτυξης του έργου, τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο του θα έχει το Thess INTEC για την περιοχή,  καθώς επίσης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. Ο κ. Ευθυμιάδης επεσήμανε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τη μετοχική σύνθεση της ΕΑΝΕΠ – Thess INTEC AE και ότι μέχρι τα μέσα Αυγούστου θα έχει υπογραφεί το καταστατικό της Εταιρίας από τους Μετόχους.

Επίσης, ενημέρωσε τον κ. Υπουργό ότι στόχος της νέας εταιρίας είναι  μέχρι τα τέλη Αυγούστου να έχει ανατεθεί η υλοποίηση των μελετών που απαιτούνται προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία έγκρισης και χαρακτηρισμού του Thess INTEC ως Επιχειρηματικό Πάρκο ειδικού τύπου σύμφωνα με τον Ν.3982/2011.

Ο κ. Σταϊκούρας επιβεβαίωσε την υποστήριξη της Κυβέρνησης για το σημαντικό έργο Thess INTEC και δήλωσε ότι η στήριξη της Κυβέρνησης θα συνεχιστεί και στα επόμενα βήματα. Επίσης, ζήτησε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που δόθηκε στον κ. Πρωθυπουργό και να ενισχυθούν οι προσπάθειες προσέλκυσης νέων επενδύσεων.
 

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης, ΤΘ 60328, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 498200, Fax: 2310 498280,  Email: park[at]thestep.gr

ΑΡ. ΓΕΜΗ 578604000

 International Association of Science Parks and Areas of Innovation