Επικοινωνία

 

Εταιρία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ

6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης

ΤΘ 60328

57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 498200

Fax: 2310 498280

Email: park[at]thestep.gr

Ιστοσελίδα: www.thestep.gr
 

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης, ΤΘ 60328, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 498200, Fax: 2310 498280,  Email: park[at]thestep.gr

ΑΡ. ΓΕΜΗ 578604000

 International Association of Science Parks and Areas of Innovation