Διοίκηση

Διοίκηση Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης

Η Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 

  • Νικόλαος  Ευθυμιάδης, Πρόεδρος
  • Αθανάσιος Γ. Κωνσταντόπουλος, Αντιπρόεδρος
  • Γεωργία Αϋφαντοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος
  • Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, Γραμματέας
  • Κυριάκος Λουφάκης, Μέλος
  • Κωνσταντίνος Κουκούντζος, Μέλος
  • Σπύρος Βουτετάκης, Μέλος 

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης, ΤΘ 60328, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 498200, Fax: 2310 498280,  Email: park[at]thestep.gr

ΑΡ. ΓΕΜΗ 578604000

 International Association of Science Parks and Areas of Innovation