Συμμετοχή του Δήμου Θερμαϊκού στο Μετοχικό Κεφάλαιο του Thess INTEC

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού η έγκριση της συμμετοχής του Δήμου ως μετόχου  και η εκπροσώπησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της υπό ίδρυση Εταιρείας Ανάπτυξης και Διαχείρισης του Διεθνούς Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς, Thess INTEC (ΕΑΝΕΠ -ThessINTEC AE ).

Στις 30.5.2020 με το νόμο 4690 η Ελληνική Βουλή αποφάσισε για την Ίδρυση του Thess INTEC στην περιοχή «τσαΐρια» του Δήμου Θερμαϊκού επιβεβαιώνοντας τη θετική έκβαση της τριετούς προσπάθειας του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης (ΕΔΑΠ / ΤΠΘ ΑΕ) για την Ίδρυση και Ανάπτυξη του γνωστού πλέον Thess INTEC. Μέχρι τα τέλη του Ιουλίου 2020 η ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ έχει την ευθύνη των ενεργειών για τη σύσταση της Εταιρείας Ανάπτυξης και Διαχείρισης του Thess INTEC και σε αυτό το πλαίσιο επιμελήθηκε πρόταση καταστατικού και προσκαλεί τους φορείς για τη συμμετοχή τους στη νέα εταιρεία σύμφωνα με την προτεινόμενη μετοχική σύνθεσή της.

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας-Θράκης κ. Θ. Καράογλου, ο Πρόεδρος της ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ  και συντονιστής της πρωτοβουλίας Thess INTEC κ. Ν. Ευθυμιάδης και η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ κα Γ. Αϋφαντοπούλου.

Ο κ. Δήμαρχος εισάγοντας το θέμα στη συνεδρίαση επεσήμανε ότι το έργο είναι σημαντικό για το Δήμο Θερμαϊκού και συνάδει με τα υφιστάμενα σχέδια του Δήμου που αποσκοπούσαν στην Ανάπτυξη της συγκεκριμένης έκτασης σαν θεματικό Πάρκο δραστηριοτήτων, επισημαίνοντας ότι η εξειδίκευση του έργου στην καινοτομία και τεχνολογία προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη σημασία και αναμενόμενο αναπτυξιακό αποτέλεσμα για τον Δήμο. Καλωσόρισε την ΕΑΝΕΠ-Thess INTEC στο Δήμο Θερμαϊκού και ανακοίνωσε την παραχώρηση Ακινήτου του Δήμου για τη στέγασή της.  Ευχαρίστησε τον κ. Καράογλου, αλλά και τον κ. Ευθυμιάδη για τις άοκνες ενέργειές τους και ζήτησε τη στήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου τόσο για την απόφαση συμμετοχής του Δήμου στην εταιρεία αλλά και για τις επόμενες ενέργειες που τυχόν θα χρειαστούν.

Ο κ. Καραόγλου επεσήμανε την σημαντικότητα του έργου και την αναπτυξιακή του διάσταση για το Δήμο και την ευρύτερη περιφέρεια της Μακεδονίας και Θράκης. Τόνισε  την υπεραξία που θα προκύψει από την ανάπτυξη του Thess INTEC, σε ένα δημόσιο ακίνητο που μέχρι τώρα δεν είχε τύχει κάποιας χρήσης και τις θέσεις εργασίας για επιστήμονες και μη που θα δημιουργηθούν από το έργο.  Σημείωσε την ευρεία πολιτική συναίνεση που εκδηλώθηκε στη Βουλή, κατά την ψήφιση του νόμου για την ίδρυση του Thess INTEC, η οποία όπως ανέφερε στηρίχθηκε και στις διασφαλίσεις  που περιλαμβάνει ο νόμος απόδοσης της έκτασης του Thess INTEC, αφενός, για την επιστροφή της γης στο Δημόσιο σε περίπτωση μη υλοποίησης του έργου και αφετέρου, για το είδος των αναπτύξεων που θα πραγματοποιηθούν στην παραχωρούμενη γη και που θα συνδέονται με τους σκοπούς και θα εξυπηρετούν αποκλειστικά τις ανάγκες ανάπτυξης του Thess INTEC. Σε αυτό το πλαίσιο κάλεσε και τις δημοτικές παρατάξεις να υποστηρίξουν το έργο και επεσήμανε ότι το Υπουργείο θα παραμείνει αρωγός στην προσπάθεια ολοκλήρωσης των έργων υποδομής στο σύντομο χρονικό ορίζοντα του καλοκαιριού του 2023.

Ο κ. Ευθυμιάδης αναφέρθηκε στο όραμα και στην τριετή προσπάθεια για το Thess INTEC και επεσήμανε ότι από την αρχή ο Δήμος Θερμαϊκού ήταν θετικός για την ανάπτυξή του στην επιλεγμένη θέση και εξέφρασε τη χαρά του που μετά από μεγάλη προσπάθεια και χρόνο, ωρίμασε με μελέτη και ρεαλισμό το έργο. Παρουσίασε τα χαρακτηριστικά του Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς και το τρόπο που τα mega projects του Thess INTEC για την καινοτομία οργανώνονται γύρω από την αριστεία των Πανεπιστημίων της Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και  Τεχνολογικής Ανάπτυξης- ΕΚΕΤΑ, αλλά και γύρω από τη δυναμική επιχειρηματικότητα της περιοχής, παρέχοντας τη δυνατότητα για ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και κάνοντας βέλτιστη χρήση του εξαιρετικού δυναμικού των νέων επιστημόνων, των παιδιών της κοινωνίας της Περιοχής της Θεσσαλονίκης και όλης της χώρας. Τέλος, επεσήμανε το σημαντικό ρόλο που επιτέλεσε για την επίτευξη του στόχου και την απόδοση της γης, η υπουργική πρωτοβουλία και η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας που θα είναι ο ιδιοκτήτης της γης και θεματοφύλακας της χρήση της.

Με συντριπτική πλειοψηφία οι εκπρόσωποι των δημοτικών παρατάξεων εξήραν την πρωτοβουλία του Thess INTEC, τα θετικά αναμενόμενα αποτελέσματα αλλά  και το ειδικό αποτύπωμα αξιοπιστίας του συντονιστή του κ. Ευθυμιάδη. Ζήτησαν την υποστήριξη του κ. Υπουργού για την ανάπτυξη των υποδομών των δικτύων κοινής ωφέλειας στην περιοχή του οικοπέδου και την απομάκρυνση χρήσεων γης που είναι ασύμβατες με την εν λόγω ανάπτυξη.

Η ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ χαιρετίζει τη χθεσινή  απόφαση το Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού  και υπογραμμίζει την ειδική σημειολογία της, καθόσον κατοχυρώνει ως πρώτη συμμετοχή στη μη κερδοσκοπική εταιρεία ΕΑΝΕΠ-Thess INTEC ΑΕ την τοπική αυτοδιοίκηση. Το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης εστίαζε πάντα στον κοινωφελή χαρακτήρα του Thess INTEC για να συμβάλει  ώστε η έρευνα και η καινοτομία να επιστρέφουν σαν δημόσιο αγαθό στην κοινωνία των πολιτών με θέσεις εργασίας για ανθρώπους με διαφορετικά προσόντα και με θετικές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη.
 

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης, ΤΘ 60328, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 498200, Fax: 2310 498280,  Email: park[at]thestep.gr

ΑΡ. ΓΕΜΗ 578604000

 International Association of Science Parks and Areas of Innovation