Αρχική Links Επικοινωνία Site Map English

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ <br><br><br><br>
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣEKETA<br><br>
EKETA

ΓΓET<br><br>
ΓΓET

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ<br><br>
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

HORIZON 2020<br><br>
HORIZON 2020

Τεχνολογικό Πάρκο είναι μια περιοχή όπου μπορούν να εγκατασταθούν με βάση την τεχνογνωσία, οργανισμοί ή ερευνητικά ινστιτούτα και βρίσκεται σε ένα ελκυστικό περιβάλλον κοντά σε κάποιο ΑΕΙ ή ερευνητικό κέντρο. Κύριος στόχος είναι να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για ανταλλαγή τεχνολογίας με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της περιοχής ώστε να φέρει την εφαρμοσμένη έρευνα και την επιστημονική πρόοδο πιο κοντά στην παραγωγή.

Το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης ξεκίνησε το 1988, με πρωτοβουλία του Ερευνητικού Ινστιτούτου Τεχνικής Χημικών Διεργασιών του ΙTE (μετέπειτα Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης-ΕΚΕΤΑ) με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΔ ΧVII) και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και με στόχο τη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή.

Τον Ιούνιο του 1994 ιδρύθηκε η Εταιρία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ, με μετόχους εκτός του ΕΚΕΤΑ, μεγάλες επιχειρήσεις και Συνδέσμους της Βορείου Ελλάδας, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Επιστημονικών & Τεχνολογικών Πάρκων - IASP και ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Επιστημονικών & Τεχνολογικών Πάρκων Ελλάδας

 

Νέα - Εκδηλώσεις

 

 

Login

Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης
6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, Ταχ.Θυρ.60328, ΤΚ: 570 01, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 498200 Fax: +30 2310 498 280, park(at)thestep.gr
© 2003 All rights reserved