Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης /ΕΔΑΠ A.E.

Το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης- Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης ΑΕ (ΤΠΘ) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1994 ως απάντηση στην αυξανόμενη ανάγκη για ένα αποτελεσματικό και δυναμικό οργανισμό που θα προωθήσει την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Κύριος μέτοχος της εταιρίας, είναι το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ένας από τους μεγαλύτερους ερευνητικούς οργανισμούς της Ελλάδας. Στη μετοχική της σύνθεση συμμετέχουν ακόμη ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας, o Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας, καθώς και μεγάλες πρωτοπόρες ελληνικές βιομηχανίες και σημαντικές εταιρίες συμβούλων. Η Εταιρία προωθεί και ενισχύει τις δραστηριότητες του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης, σε στενή συνεργασία με φορείς, πανεπιστήμια και άλλα ερευνητικά κέντρα.

Το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης συμμετέχει ενεργά σε μια σειρά περιφερειακών και διαπεριφερειακών πρωτοβουλιών ενίσχυσης της καινοτομικής επιχειρηματικότητας.

Το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης είναι επίσημο μέλος της Διεθνούς Ένωσης Επιστημονικών Πάρκων (IASP) και ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ένωσης  Επιστημονικών & Τεχνολογικών Πάρκων (ΕΝΕΤΕΠ).


 
ΝΕΑ

 

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης, ΤΘ 60328, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 498200, Fax: 2310 498280,  Email: park[at]thestep.gr

ΑΡ. ΓΕΜΗ 57860404000